۲۶ مهر ۱۳۹۵

رکود بازار مسکن ادامه خواهد داشت

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به رکود فعلی، بازار مسکن تغییرات چندانی نخواهد داشت.