۲۸ بهم ۱۳۹۵
معاون وزیر بهداشت:

نظام ثبت بیماری‌ها زیرساخت مهم بهداشتی و درمانی است/ ثبت ۳۰ بیماری در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نقش بسیار مثبت ثبت بیماری‌ها در انجام تحقیقات بالینی، از تکمیل مراحل ثبت ۳۰ بیماری مهم و شایع در کشور خبر داد.

۷ آبا ۱۳۹۳
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی فقط ۰٫۴ درصد است/سهم ایران از تولید علم جهانی، ۱٫۵۳ درصد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی فقط ۰٫۴ درصد است که باید به ۴ درصد در برنامه ششم توسعه باید برسد.در حالی که این عدد باید اکنون ۲٫۵ درصد باشد. –

۲ مهر ۱۳۹۳
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

۲۰ درصد تولیدات علمی ایران، مشترک با کشورهای جهان است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ۲۰ درصد تولیدات علمی ایران، مشترک با کشورهای جهان است.

۳۰ مرد ۱۳۹۳
معاون وزیر بهداشت:

طرح کوهورت برای شناسایی و جلوگیری از آسیب‌های بیماری غیرواگیر در کشور در حال اجرا است

وی با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد مرگ و میر در کشور ناشی از بیماری‌های غیر واگیر است، اظهار داشت: طرح کوهورت برای شناسایی و جلوگیری از آسیب‌های بیماری غیرواگیر در کشور در حال اجرا است.