۱۸ مهر ۱۳۹۴
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد

حجم مبادلات تجاری کشورهای حاشیه خزر مطلوب نیست

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری کشورهای حاشیه خزر نسبت به ظرفیت‌های موجود وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: باید برای افزایش حجم مبادلات تجاری مسائل و مشکلات را شناسایی و با همکاری یکدیگر رفع کنیم.

۱۴ مهر ۱۳۹۳
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:

کریدور شمال به جنوب می‌تواند جایگزین کانال سوئز شود

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: سفر اخیر رییس سازمان توسعه تجارت در راستای تامین زیرساخت‌های توسعه منطقه ترانزیتی کشور بوده که با راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب هزینه و زمان جابه جایی کالا از آسیا به اروپا به شدت کاهش خواهد یافت.

۱۳ مهر ۱۳۹۳
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور:

مراودات اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر افزایش می‌یابد‌

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با بیان اینکه توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر پیگیری می‌شود، گفت: ظرفیت‌های اقتصادی انزلی به کشورهای خارجی معرفی می‌شود.

۳۰ شهر ۱۳۹۳

تمایل ایران برای برقراری مجدد خط کشتیرانی باکو- انزلی

رئیس سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با اشاره به تسهیلات ایجاد برای حضور سرمایه‌گذاران آذربایجانی در این منطقه آزاد تجاری گفت: ایران آماده است تا خط کشتیرانی باکو – انزلی به منظور تقویت روابط دوجانبه بار دیگر به راه افتد.