۵ شهر ۱۳۹۴
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

تا سال ۹۸ باید ۸۵ درصد پذیرش دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی باشد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌طبق قانون تا سال ۹۸ باید ۸۵ درصد پذیرش دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی باشد اما تاکنون سهم سوابق تحصیلی به میزان ۲۵ درصد اعمال می‌شود و شورای سنجش‌ و پذیرش دانشجو به صورت جدی به این موضوع ورود نکرده است.

۱۲ مرد ۱۳۹۴

باید سال ۹۸ حدود ۸۵ درصد از پذیرش دانشگاه ها از طریق سوابق تحصیلی باشد

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات گفت: باید سال ۹۸ بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۸۵ درصد از ورودی دانشگاهها از طریق سوابق تحصیلی دانش آموزان باشد.

۳ مهر ۱۳۹۳
در کميسيون آموزش مطرح شد:

تاکيد سرپرست وزارت علوم بر بازنگري شيوه پذيرش دانشجو

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به حضور سرپرست وزارت علوم در اين جلسه کميسيون،از برنامه هاي نجفي براي بهبود کيفي نظام آموزش عالي کشور خبر داد.