۴ آذر ۱۳۹۴
دانشگاه و تمدن نوین اسلامی/23

سیمبر: ایجاد تحول در سرفصل‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در سرفصل‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، گفت: در حال حاضر سرفصل‌های قدیمی بدون رویکرد اسلامی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.