۳۰ مرد ۱۳۹۳
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

نظارت دولت بر واحدهای خصوصی پتروشیمی ضروری است

دولت باید بر فرایند واحدهای پتروشیمی که خصوصی شده‌اند نظارت کند، زیرا امر توسعه و رشد صنایع پتروشیمی حاکمیتی است.