۲۹ آذر ۱۳۹۴

مواد مرتبط با تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه بررسی می شود

رئیس شورا و نماینده تام‌الاختیار سازمان تامین اجتماعی در نهادهای سیاستگذاری، تقنینی، تدوین و تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه از بررسی مواد مرتبط با تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه خبر داد.

۲۶ آذر ۱۳۹۴

تاکید جهاد کشاورزی بر کشت طبق برنامه استانی

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: تمام محصولات کشاورزی کشت شده با هماهنگی دولت تحت عنوان خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می شوند و به هیچ وجه روی دست کشاورزان نمی مانند.

۶ آبا ۱۳۹۳

۴۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی اند

مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی با جمعیتی معادل ۴۰ میلیون نفر افراد تحت پوشش، بزرگترین سازمان بیمه ای، اولین خریدار درمان، دومین تولید کننده درمان و تاثیرگذارترین سازمان بر امور مربوط به بازار سرمایه کشور است.