۲۵ آذر ۱۳۹۴

کارشناس اقتصادی: در صورت ادغام وزارتخانه‌ها باید بدنه کوچک شود نه ساختمان‌ها

یک کارشناس اقتصادی درباره ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت در طرح برنامه ششم توسعه گفت: چگونگی ساختارها یک بحث و نحوه مدیریت افراد متخصص بحثی دیگر است.

۲۰ مهر ۱۳۹۴

برندسازی راهی برای حضور در بازارهای صادراتی است

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: امروز یکی از ضعف های جدی تولیدات کشور، نبود برندسازی در بخشهای مختلف است و جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای حضور در بازارهای صادراتی از این مسیر بی بهره بوده است.

۱۲ مهر ۱۳۹۴
عضو هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت:

صادرات خام مواد معدنی، فروش سرمایه های کشور محسوب می شود

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران معتقد است: صادرات خام مواد معدنی به منزله فروش سرمایه های ملی کشور محسوب می شود لذا باید حداکثر ارزش افزوده ماده خام در ایران صورت گیرد و بعد محصول نهایی صادر شود.