۵ مرد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه مدیریت تبادل فناوری نانو؛ هموار شدن مسیر پروژه‌های دانشگاهی در رسیدن به صنعت

رونمایی از سامانه مدیریت تبادل فناوری نانو، ارتباط صنایع و دانشگاه ها را هموار کرد.

۱۸ بهم ۱۳۹۴
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری :

۱۵۰۰ نفر از تخفیف آزمایشگاههای علمی استفاده کردند

مدیرشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری گفت: تا کنون ۱۵۰۰ نفرعضو باشگاه مشتریان طرح تخفیف دار هستند که می توانند با تخفیفات ویژه از آزمایشگاههای عضو این شبکه استفاده کنند.

۸ ارد ۱۳۹۴
جزئیات برگزاری نمایشگاه ساخت ایران

رشد ۹۰درصدی محصولات ساخت ایران

به منظور آشنایی بیشتر با نمایشگاه ساخت ایران و سازوکارهای حاکم بر آن با جناب آقای دکتر رضا اسدی فر، دبیر نمایشگاه مصاحبه ای ترتیب دادیم. وی اظهار کرد: در مورد تعداد کل محصولات به لحاظ تنوع سال اول ۱۴۰۰ مورد سال دوم ۳۴۰۰ و امسال این تعداد به ۷۲۰۰ مورد رسیده است.