۱۴ مرد ۱۳۹۴
رشد قابل توجه میزان و کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور طی 8ماه؛

بیش از ۲۶۰هزار خدمت آزمایشگاهی به محققان و پژوهشگران ارائه شد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به معرفی شدن ۱۰ آزمایشگاه برتر ارائه‌کننده خدمات آزمایشگاهی که عضو قطعی این شبکه هستند،‌ از ارائه شدن بیش از ۲۶۰هزار خدمت آمایشگاهی طی گذشت کم‌تر از یک سال از شکل‌گیری این شبکه آزمایشگاهی خبر داد.

۵ مهر ۱۳۹۳
در گفتگو با مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور مطرح شد:

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آزمایشگاه‌ها با راه اندازی شبکه آزمایشگاهی

خوشبختانه با این شبکه‌ای که ایجاد کردیم تقریبا اطلاعات همه کشور را داریم. بر اساس این اطلاعات می توانیم بگوییم چه دستگاه هایی را داریم و چه دستگاه هایی را کجا کم داریم…

۲۹ مرد ۱۳۹۳
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی تاکید کرد:

استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور هدف اصلی شبکه است

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی گفت: استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی کشور یکی از اهداف اصلی تشکیل این شبکه است تا از این طریق از خرید تجهیزات مازاد و هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم.