۱۶ خرد ۱۳۹۵
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:

سکوی فاز ٢١ از اوایل تیرماه بارگیری می شود

معاون مدیرعامل شرکت مهندسی و تاسیسات دریایی ایران با اشاره به بارگیری سکوی فاز ٢١ در اوایل تیرماه گفت: این سکو آبانماه به بهره برداری می رسد.

۲۷ خرد ۱۳۹۴

ساخت خط لوله صادرات گاز به عمان توسط پیمانکار ایرانی

احتمالاً خط لوله صادرات گاز ایران به کشور عمان توسط یک شرکت ایرانی ساخته می‌شود.

۲۵ خرد ۱۳۹۴

توسعه یک میدان مشترک با عربستان بعد از ۱۳ سال به ۲۱ درصد رسید

طرح توسعه میدان مشترک نفتی فروزان بعد از گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان آغاز اجرای طرح به ۲۱ درصد رسیده است و علت تأخیر در تکمیل طرح “تغییر مکرر کارفرما” و “نبود منابع مالی مورد نیاز” عنوان می‌شود.