۱۴ آبا ۱۳۹۳
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون:

معضل بیکاری با تمرکز بر تولید محصول محور حل می‌شود

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با تأکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و صنعت حرکت کند گفت: باید آثار تورمی در جامعه تا حد زیادی جبران شود و راه حل عملی بیکاری فقط از طریق تولید محصول با ارزش افزوده در داخل کشور است.

۱۰ آبا ۱۳۹۳

نقدینگی باید به سمت تولید و صنعت هدایت شود

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: بهتر است نقدینگی به سمت تولید و صنعت حرکت کند تا در این حالت آثار تورمی در جامعه تا حد زیادی جبران شود.