۱۹ آبا ۱۳۹۳
حسن‌زدا خبر داد:

ابلاغ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تا چند روز دیگر

معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی با بیان اینکه آیین‌‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور در اداره حقوقی این سازمان در حال بررسی است، گفت: آیین‌نامه جدید تا چند روز دیگر پس از تأیید این اداره کل به سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

۱۶ مهر ۱۳۹۳
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار خبر داد

انتظار ۴۵ روزه ابلاغ طرح ۷۳۰۰ روز مشاغل سخت و زیان آور در هیأت وزیران

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه ۴۵ روز است که طرح مشاغل سخت و زیان آور در هیأت وزیران منتظر ابلاغ است گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید،تمام افرادی که تا ۱۸۰ روز غیبت غیرموجه دارند، باید ۱.۵برابر مدت مزبور اشتغال داشته باشند