۱۷ آبا ۱۳۹۴

قیمت گندم ۲۵درصد افزایش یابد/حجتی برای توضیحات به کمیسیون می‌آید

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید ۲۵ درصد و نه ۱۰ درصد افزایش یابد، گفت: وزیر جهاد کشاورزی جهت پیگیری مطالبات کشاورزان و توضیحات پیرامون آن در کمیسیون کشاورزی حضور می یابد.