۱۶ ارد ۱۳۹۴

دولت در حذف صرافی های غیر مجاز اغماض کرد/قیمت های فعلی ارز ساختگی است

نمایندگان مجلس از وضعیت موجود در برخورد با صرافی های غیر مجاز گلایه های متعددی دارند و از دولت می خواهند که در این مرحله از برخورد از کمک نیروی انتظامی هم استفاده کند و به یکباره تمام صرافی های غیر مجاز را تعطیل کند.با چنین کاری ریشه فساد در این بخش خشک خواهد شد.

۲۷ مهر ۱۳۹۳
رحمنی:

اخذ کارمزد از کارتخوان ها بر اساس سقف مبادلات تجاری ،متغیر تعیین شود

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این نکته که باید هزینه کارمزد کارتخوان ها بر اساس سقف مبادله تجاری، متغیر تعیین شود، گفت: شورای پول و اعتبار باید براساس جمع بند ی های کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس درباره نحوه و میزان اخذ کارمزد از کارتخوان ها تصمیم گیری کند.