۲۶ مهر ۱۳۹۵

“معاون امور بانوان وزارت ورزش خبر داد: تلاش برای حضور ۵۰ درصدی زنان مسلمان در المپیک ۲۰۲۰”

اصلی‌ترین هدف توسعه ورزش همگانی با تأکید بر سلامت‌محوری است. یکی از زیرشاخصه‌های ورزش همگانی بازی‌های بومی- محلی است که در ایران بیش از ۱۵۰ نوع آن وجود دارد. توسعه ورزش قهرمانی دومین هدف است، اما بیشترین بخشی که از سوی رسانه‌ها دنبال می‌شود، ورزش قهرمانی است.