۱۸ آبا ۱۳۹۴
معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی:

هواپیمای اقتصاد ایران در حال بلند شدن است

معاون رییس جمهوری آفریقای جنوبی با بیان اینکه اقتصاد ایران مانند هواپیمای در حال بلند شدن از باند است زیرا از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج شده و به زودی به شکوفایی می رسد ‏گفت: ما آماده برقراری روابط تجاری و سرمایه گذاری‌های دائمی در ایران هستیم.