۲۹ آذر ۱۳۹۴

توجه به صندوق‌های تامین اجتماعی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه بوده است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه به صندوق‌های تامین اجتماعی از محورهای مهم برنامه ششم توسعه بوده است.