۲ خرداد ۱۳۹۶

رییس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت حمایت طرح‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

رییس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح های کارآفرینی در دانشگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: از طرح‌های کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شود حمایت می کنیم.

۲۶ اسفند ۱۳۹۴

ارائه ۴۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان در سال ۹۴

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از ارائه ۴۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان در سال ۹۴ خبر داد.

۱۵ آذر ۱۳۹۴

جزئیات پرداخت وام ناباروری به دانشجویان اعلام شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از تخصیص وام ناباروری به دانشجویان متاهل خبر داد و جزئیات این طرح را تشریح کرد.

۲۳ خرداد ۱۳۹۴
رئیس صندوق خبر داد:

نامه فرهادی به رئیس جمهور برای کمک به صندوق رفاه دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از نامه فرهادی به رئیس جمهور خبر داد و گفت:بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوان به تمام درخواست دانشجویان در خصوص وام شهریه پاسخ گفت.