۱۰ خرد ۱۳۹۶
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با عیارآنلاین:

سکوت دولت درباره علت عدم اطلاع‌رسانی سند ۲۰۳۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی

گلشنی با اشاره به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون سند ۲۰۳۰ گفت: دولت نسبت به علت عدم اطلاع‌رسانی مسئله سند ۲۰۳۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخی نداشت و در این راستا، امیدوارم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات بعد روی مواضع خود در مسئله سند ۲۰۳۰ اصرار و پافشاری نماید.