۳۱ شهر ۱۳۹۴
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران:

بیمه ها قدرتمندتر از وزارت بهداشت هستند/ تجارت با سود پول مردم

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران، با انتقاد از عملکرد بیمه ها در پرداخت تعهدات شان، تاکید کرد: بیمه ها، سود پول هایی که می گیرند را، در محل هایی غیر از درمان هزینه می کنند.