۲۲ فروردین ۱۳۹۶
نماینده مجلس مطرح کرد؛

توسعه اقتصاد روستایی، رابطه تنگاتنگی با پیشرفت صنعت مولد کشاورزی دارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تکرار خودکفایی گندم در گرو تعیین نرخ خرید منصفانه ازکشاورز است، گفت: بهای خریدگندم پایین تر از نرخ تورم اعلامی توسط دولت است .

۱۳ آذر ۱۳۹۵
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفتگو با عیارآنلاین:

عزم دولت برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم

وقف چی گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت گندم را به هیئت دولت اعلام کرده ولی تا این لحظه گزارشی به مجلس ارائه نشده است، به همین دلیل دولت قطعا در نظر دارد قیمت گندم امسال را پایین بیاورد و این کار ظلمی در حق گندم کاران زحمتکش است.