۱۹ دی ۱۳۹۵
با حضور تشکل‌های و صنایع مختلف؛

فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و تبدیلی محصولات کشاورزی تشکیل شد

فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی با برگزاری اولین مجمع عمومی و تعیین انتخاب اعضای هیات‌مدیره تشکیل شد که به گفته مدیرکل تشکل‌های سازمان تعاون روستایی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع غذایی از جمله وظایف اصلی این فدراسیون است.

۱۰ دی ۱۳۹۵
در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

تحقق توسعه پایدار روستایی با تشکیل یک سازمان مستقل کارشناسی

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی گفت: انتخاب بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در برنامه ششم توسعه، نشان از بی اطلاعی دولت و مجلس از مسئله توسعه روستایی را دارد.