۵ مهر ۱۳۹۴

فرانسه:خشکبار و میوه ایرانی میگریم و فناوری اصلاح بذر و نژاد دام میدهیم

کشاورزی ایران، از بخش‌های بااهمیت برای کشورهای بین‌المللی ازجمله فرانسه محسوب می‌شود و علاقه‌مندی زیادی برای افزایش ارتباطات علمی و تجاری بین بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی ایران و فرانسه مشاهده می‌شود.