۸ مهر ۱۳۹۴
رئیس هیأت مدیره تهران:

هدف از ردِ صلاحیت فعالین صنفی در شورای عالی نظام پرستاری چیست؟

:رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تهران ضمن انتقاد از عدم وجود فضای انتقادپذیر، خواستار تجدیدنظر در رد صلاحیت کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات شورای عالی نظام پرستاری شد

۱۳ اسف ۱۳۹۳

وزارت صنعت در حوزه نظارت و بازرسی بازار بسیار بد عمل کرده است

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه مجازات های تخلفات تعزیراتی باید بازدارنده باشد گفت: مجازات هایی که در حال حاضر برای متخلفان در نظر گرفته می شود نه تنها تأثیر ندارد بلکه برخی اوقات موجب تکرار جرم می شود.