۵ مهر ۱۳۹۵

مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، اولویت‌ سازمان حمایت

مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از اولویت‌های عملیاتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.