۱۲ آبا ۱۳۹۴
خضری:

نرخ شیوع ناباروری در کشور ۲۰٫۲ درصد/ بیمه‌ها۱۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را متقبل می‌شوند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با انتقاد از هزینه بالای درمان ناباروری، نرخ شیوع ناباروری را در کشور ۲۰٫۲ درصد عنوان کرد و گفت: درشرایطی که با نرخ پایین زاد و ولد در کشور مواجه هستیم هنوز اقدامات درمانی مناسبی در حمایت از زوجین نابارور صورت نگرفته است.

۱ مهر ۱۳۹۳

روایت جدیدی از درگیری بنزینی ابتکار و وزارت بهداشت و اعتراض نمایندگان مجلس

سازمان کاری در این باره انجام نداده و نمی‌دهد، حال آنکه وزارت بهداشت، آزمایشگاه کنترل کیفیت بنزین ندارد و این آزمایشگاه در اختیار مؤسسه استاندارد و سازمان محیط‌ زیست است و اینها باید این کار را انجام دهند تا بنزین به نام یورو چهار وارد نشود و یورو دو از آب درآید.