۱۸ شهر ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

توزیع‌کنندگان برای سود بالاتر درصدهای نامتعارف قیمت را افزایش می‌دهند

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به این که شفاف سازی به نظام قیمت گذاری بستگی دارد، گفت: نظارت ها با حذف برچسب قیمت ها ادامه می یابد.

۲۵ تیر ۱۳۹۵
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:

تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولید ضربه می‌زند/ کشور با تعدد مناطق آزاد به گذرگاه قاچاق تبدیل می‌شود

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: عده‌ای به دلیل اشتغال‌ و رفع بیکاری، از تعدد مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری حمایت می‌کنند، ولی این مناطق کشور را به گذرگاه کالای قاچاق و قاچاق‌چی‌ها تبدیل می‌کند.

۴ ارد ۱۳۹۵

رها شدگی تنظیم بازار از قانون انتزاع کلید خورد/ وزارت جهاد کشت را رها کرده و در پی بازرگانی است

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: واگذاری بخش‌ بازرگانی کالاهای اساسی و محصول کشاورزی به وزارت جهاد سبب شده تا این وزارتخانه حتی برنامه‌ تغییر الگوی کشت کشاورزی را کمرنگ‌تر کرده و بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و درآمدزایی برود.

۲۵ آذر ۱۳۹۴

وظایف بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود؛ نه وزارت اقتصاد

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ضمن نادرست خواندن ادغام بخش بازرگانی در وزارت اقتصاد، پیشنهاد کرد که تمامی بخش مربوط به بازرگانی در کشور می‌تواند در یک وزارتخانه یا سازمان تجمیع شود و بیشتر وظایف و امور آن به بخش خصوصی واگذار شود.

۲۵ آذر ۱۳۹۴

وظایف بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود؛ نه وزارت اقتصاد

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ضمن نادرست خواندن ادغام بخش بازرگانی در وزارت اقتصاد، پیشنهاد کرد که تمامی بخش مربوط به بازرگانی در کشور می‌تواند در یک وزارتخانه یا سازمان تجمیع شود و بیشتر وظایف و امور آن به بخش خصوصی واگذار شود.