۲۵ مهر ۱۳۹۳
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد

صفر شدن تعرفه صادرات بازار داخل را برهم می‌زند

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه باید بر بازار صادرات نظارت داشت، گفت: باید قوانین صادرات مدیریت شود و بتوانیم بستری در کشور ایجاد کنیم که صادرکنندگان و تولیدکنندگان در یک فضای مناسب به اقتصاد کشور کمک کنند.

۵ شهر ۱۳۹۳
نائب رئیس اتاق اصناف فارس:

موانع ساختاری سد راه تحقق اقتصاد مقاومتی است

نائب رئیس اتاق اصناف فارس گفت: علاوه بر کم کاری برخی مدیران و خود مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی موانع ساختاری نیز سد راه تحقق اقتصاد مقاومتی است.