۲ بهم ۱۳۹۴

تولیدات شیلات استان کرمانشاه به ۶۰هزار تن در سال می‌رسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: شیلات این استان در مسیر توسعه قرار داشته و در همین راستا در برنامه ششم توسعه تولیدات شیلات استان به ۶۰ هزار تن خواهد رسید.

۱ آذر ۱۳۹۴

قیمت خرید تضمینی گندم، عامل موثری در تولید این محصول دارد

گندم در فهرست محصولات استراتژیک کشور قرار دارد که خودکفایی در تولید آن به لحاظ دستیابی به امنیت غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین سبب سالهاست به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مسئولان کشاورزی کشور مطرح است.