۲۹ مهر ۱۳۹۴
یک مقام دولتی خبر داد

مدیران اوراکل در ایران/ شرکت‌نرم‌افزاری آمریکایی درخواست همکاری کرد

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اخیرا از شرکت اوراکل و رقبای این شرکت میهمانانی داشته‌ایم که درخواست‌ همکاری با ایران را داشته‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۳
معاون سازمان فناوری اطلاعات مطرح کرد

انتقاد از موازی‌کاری کاغذی و الکترونیکی دستگاه‌ها/ الکترونیکی شدن به منزله مجازی سازی نیست

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: در ایران بسیاری از سازمان‌ها تصور می‌کنند توانسته‌اند فرایندها را مجازی کنند؛ در حالی که روندهای قبلی را الکترونیکی کرده‌اند و کارهای الکترونیکی در کنار کارهای کاغذی تکرار می‌شوند.