۱۱ ارد ۱۳۹۵

برنج ایرانی شناسنامه دار می شود

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد این وزارتخانه به استان های شمالی کشور برای شناسنامه دار شدن برنج تولید داخل خبر داد.