۲۱ تیر ۱۳۹۶

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی: موفقیت وزارتخانه در گرو تفکیک نیست

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی تاکید کرد: موفقیت و یا عدم موفقیت یک وزارت خانه در گرو تفکیک و یا ادغام آن نیست بلکه سیاست گذاری های صورت گرفته در هر نهاد یا وزارت خانه مسیر موفقیت یا عدم موفقیت آن را مشخص می کند.

۲۵ دی ۱۳۹۵
معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی:

بانک مرکزی در ایران نمی‌تواند مستقل باشد

یک اقتصاددان می‌گوید به دلیل اینکه بخش مهمی از درآمدهای بودجه‌ای در ایران به فروش نفت وابسته است، بانک مرکزی در ایران ماهیتا نمی‌تواند مستقل باشد.

۱۲ آذر ۱۳۹۵
معاون نظارتی سابق بانک مرکزی:

عرضه کمتر ارز توسط بانک مرکزی سبب افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر شده است

مستخدمین حسینی، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی: عرضه کمتر ارز توسط بانک مرکزی سبب افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر شده است./ درصد ارز کشور حاصل از فروش نفت است. فروش نفت نیز ۱۰۰ درصد و به‌طور انحصاری در اختیار دولت است. ارز حاصل نیز در اختیار بانک مرکزی است./ بانک مرکزی این هفته ارز کمتری عرضه کرده بنابراین نرخ دلار افزایش یافت.

۲۸ آبا ۱۳۹۵
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس:

۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های موسسه «میزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد

مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس و امور داخلی کشور: ۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های «میزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد/ اگر دولتی‌ها به وعده‌های خود عمل کنند و به تعهدات و امضاهایی که داده‌اند، پایبند باشند، کل مشکلات مؤسسه میزان حداکثر در ٢٠روز آینده برطرف خواهد شد

۱ آبا ۱۳۹۵
معاون اسبق بانک مرکزی:

کندی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی، به دلیل جذابیت این حسابها برای بانکها

بعد از آنکه سال‌ها بانک‌ها با جذب منابع هنگفت دولتی از رسوب این پول استفاده کرده و در این جریان حواشی و چالش های بسیاری نیز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاکید قانون پولی و بانکی و الزام شورای پول و اعتبار حساب و کتاب دولتی در حال خروج از بانک‌ها و انتقال برای تمرکز در بانک مرکزی است.

۱۵ تیر ۱۳۹۴

چرا نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؟

معاون وزیر اسبق اقتصاد در گفنگوی تفصیلی با «نسیم» گفت: نقدینگی به زودی و در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود؛ بدهی دولت و بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بر میزان نقدینگی در دولت یازدهم افزود

۷ دی ۱۳۹۳
به بهانه ى انتشار کتاب «ایران بدون نفت »/حیدر مستخدمین حسینى

آیا نفت عامل پست رفت جامعه ایرانی بوده است؟

شرایط امروزین اقتصادى کشور ، شرایطى نادر ، و اثر گذار بر روابط هاى اجتماعى و فرهنگى که تاثیر پذیر از یک روابط پیچیده ى سیاسى جامعه است ، نشأ ت یافته است .