۲۳ آذر ۱۳۹۵

تب برفکی و ۳۱ هزار دامی که تلف شدند

سال گذشته به رغم ادعای مسئولین در خصوص واکسیناسیون کامل دام ها، ۳۱۰۰۰ راس دام بر اثر تب برفکی تلف شدند.