۲۰ شهریور ۱۳۹۴
مشاور عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد

هزینه بستری ایرانی‌ها ۳۳ درصد کاهش یافت

مشاور عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول سلامت سهم هزینه بستری از سوی مردم ۳۳ درصد کاهش یافته است، گفت: با وجود اینکه بیمارستان‌ها ۵۰ درصد منابع درمان را به خود اختصاص می‌دهند اما بیشترین ناکارآمدی از همین بیمارستانها است.