۸ مرد ۱۳۹۴
مشاور بین الملل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد:

استفاده از تجربیات چین، ژاپن و کره جنوبی در سیاست گذاری علم و فناوری

مشاور امور بین الملل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری از معرفی و عرضه دستاوردهای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری به دنیا به خصوص کشورهای اسلامی خبر داد.

۲۲ خرد ۱۳۹۴
مشاور معاون علمی ریاست جمهوری:

آمادگی خود را برای انتقال فناوری اعلام کردیم

مشاور معاون علمی ریاست جمهوری گفت: ما آمادگی خود را برای انتقال فناوری و ارائه محصولات به کشورهای خارجی اعلام کرده‌ایم.