۱۱ آبان ۱۳۹۵

۸۰ میلیون و ۳۹۳ هزار نفر، جمعیت کشور تا پایان مهرامسال

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه جمعیت کشور تا پایان مهرامسال برابر با ۸۰ میلیون و ۳۹۳ هزار نفر بوده، گفت: نرخ رشد جمعیت ایران یک و ۴۳ صدم درصد است.

۱۱ آبان ۱۳۹۵

۱۰۲هزار رویداد طلاق در کشور ثبت شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تعداد طلاق ثبت شده در سال جاری در کشور، ۱۰۲ هزار و ۸۱ رویداد است.

۶ مهر ۱۳۹۵

میانگین سن ازدواج مردان و زنان ایرانی

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور از آمار ازدواج و طلاق به‌عنوان شاخصی حداقلی در شناخت از خانواده در ایران نام برد و گفت: آمار ازدواج و طلاق نماگری مناسب و کافی برای توصیف وضعیت نهاد خانواده در ایران نیست.