۱۳ اسف ۱۳۹۵

حل مشکل مسکن مهمترین برنامه بقایی در دولت دوازدهم

حمید بقایی معاون سابق دولت دهم اعلام کرد که حل مشکل مسکن مهمترین برنامه وی در دولت دوازدهم خواهد بود.