۹ آذر ۱۳۹۴
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد

تدوین نقشه راه صنعت پتروشیمی با هدفگذاری در دو برنامه پنجساله

نقشه راه صنعت پتروشیمی تدوین شده است و در یک برنامه ١٠ ساله که به دو بخش ۵ ساله تقسیم می شود ظرفیت تولید به ١٨٠ میلیون تن خواهد رسید.

۵ آذر ۱۳۹۴
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد

تغییر سیاست ایران در تولید متانول و اوره در آینده نزدیک

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: بر اساس تغییرات صورت گرفته در برنامه ششم بخشی از طرحهای تولیدی متانول و اوره کشور متناسب با شرائط بازارهای بین المللی تعدیل و یا به برنامه هفتم منتقل می شود.

۱۸ مهر ۱۳۹۴

برنامه پتروشیمی‌ها برای پروژه‌های بازگشت ناپذیر

رستمی گفت:طرح‌های اولویت غیر دار را به اقتضای شرایط بازار و با رویکرد جدید تغییر مسیر می‌دهیم.

۵ مهر ۱۳۹۳

گزارش بنزینی کمیسیون بهداشت در دست رئیس‌مجلس

رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: ما گزارش مربوط به آلایندگی بنزین پتروشیمی و وارداتی را به درخواست رئیس مجلس تهیه کرده و در اختیار ایشان گذاشتیم و آقای لاریجانی هر نوع صلاح بدانند درباره گزارش کمیسیون بهداشت تصمیم‌ خواهند گرفت.