۲۰ فرو ۱۳۹۴

راه جلوگیری از جیره بندی آب، خواهش و تمنا از پرمصرف ها نیست

تجربیات جهانی نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت آب صرفاً برای پرمصرف ها، می توان الگوی مصرف آب را به صورت دائمی و بدون ایجاد فشار به عموم مردم اصلاح کرد.

۹ اسف ۱۳۹۳
معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور:

۴۰ درصد شبکه آب‌رسانی در شهرها فرسوده است/ هدف‌گذاری برای کاهش هدررفت آب

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ۴۰ درصد شبکه آب‌رسانی در شهرها فرسوده است گفت: با توجه به وضعیت منابع آب کشور هدف‌گذاری ما در بخش کاهش آب بدون درآمد باید زیر ۱۰ درصد باشد.

۲۵ بهم ۱۳۹۳
معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور:

ضعف بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب به دلیل ضعف مالی است

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با وجود توان علمی و توان فنی، به دلیل نبود سرمایه و ضعف در تأمین مالی، استفاده از تکنولوژی های روز در بخش بهره برداری تأسیسات آب و فاضلاب مغفول مانده است.

۱۹ بهم ۱۳۹۳
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

۲۴.۷ درصد آب مصرفی کشور هیچ درآمدی برای دولت ندارد

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با توجه به وضعیت منابع آب کشور هدف‌گذاری ما در بخش کاهش آب بدون درآمد باید زیر ۱۰ درصد باشد.

۱۱ مهر ۱۳۹۳
معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور در گفت و گویی خبر داد

واگذاری تعیین تعرفه‌ آب به شوراهای محلی/۷۸ درصد دشت‌های کشور در آستانه نابودی

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ۷۸ درصد دشت‌های کشور به خاطر کمبود منابع آبی در آستانه نابودی قرار دارند، گفت: واگذاری تعیین تعرفه‌های آب به شوراهای محلی موجب منطقی شدن قیمت آب می‌شود.