۲۱ خرد ۱۳۹۴
رییس دومین نمایشگاه بین‌المللی «اینوتکس»:

در INOTEX2015 اقدامی ملی با رویکرد بین‌المللی برای توسعه فناوری شکل گرفت

امیری‌نیا معتقد است، نمایشگاه «اینوتکس»، با رویکرد بین‌المللی خود، اقدامی مهم در راستای ایجاد فضایی مناسب و جایگاهی برای تعاملات مابین شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام داه است.