۲۷ مهر ۱۳۹۳

برگزاری استارتاپ ویکند در ۷ شهر ایران همزمان با ۲۵۰ نقطه دنیا

به گفته نایب رئیس کانون کارآفرینی ایران، در هفته کارآفرینی، همزمان با تمامی نقاط جهان، در هفت شهر ایران به طور همزمان استارتاپ ویکند برگزار می‌شود.

۲۶ شهر ۱۳۹۳
معاون اجرایی استارتاپ ویکند ایران بیان کرد:

«استارتاپ ویکند» نخستین قدم مثبت در اشتغالزایی است

معاون اجرایی استارتاپ ویکند ایران، برگزاری استارتاپ ها را برای دستیابی به بازار مارکتینگ ایران مفید بیان کرد و گفت: برگزاری استارتاپ ها می‌تواند از شکست شرکت‌ها در بازار جلو گیری کند.