۲۱ ارد ۱۳۹۵

۶۱ درصد پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد

سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت: ۹ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال از ۱۵ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شده است.

۹ شهر ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی:

خرید تضمینی گندم از مرز هشت میلیون تن گذشت

تاکنون هشت میلیون و ۹۶ هزار و ۹۸۷ تن گندم از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری شده است.

۲۷ مرد ۱۳۹۴
توسط بانک کشاورزی؛

بانک کشاورزی: در پرداخت مطالبات گندمکاران تاخیر غیرطبیعی رخ نداده است

سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم گفت: از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی، تاکنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال از طریق سامانه مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است.

۱۱ مرد ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم

خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ۶٫۸ میلیون تن رسید

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی و سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت: از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان به ارزش ۷۹ هزار و ۳۸ میلیارد ریال تاکنون مبلغ ۵۷ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

۷ مرد ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی:

خرید گندم مرز شش میلیون تن را رد کرد

میزان خرید گندم تا پایان روز گذشته به شش میلیون و ۳۶۷ هزار و ۷۰۴ میلیون تن رسید.

۵ مرد ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی:

خرید گندم مرز شش میلیون تن را رد کرد

میزان خرید گندم تا پایان روز گذشته به شش میلیون و ۳۶۷ هزار و ۷۰۴ میلیون تن رسید.

۳۱ تیر ۱۳۹۴

خرید تضمینی گندم به مرز ۶ میلیون تن رسید

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت: از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش ۶۹ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال خریداری شده است.

۱۱ تیر ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی اعلام کرد:

خرید تضمینی گندم به مرز ۴٫۵ میلیون تن رسید

عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون چهار میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۷۷ تن گندم از ۳۰ استان کشور خریداری شده است.

۲۰ خرد ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی

خرید تضمینی گندم از ۲ میلیون تن گذشت

عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در ۲۱ استان کشور در حال انجام است، گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۱۷ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

۲۸ ارد ۱۳۹۴
سخنگوی خرید تضمینی گندم:

خرید تضمینی گندم از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گذشت

سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری و مبلغ ۱۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شد.