۳۰ آبان ۱۳۹۴
پیرمؤذن خبر داد

شمارش معکوس برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی در مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طی این هفته در کارگروهی که با حضور اعضای کمیسیون‌های صنایع، اقتصادی، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشکیل می‌شود، تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت روشن می‌شود.

۳۱ تیر ۱۳۹۴
یارانه صنعت،هدفمندی یارانه ها, بهره‌وری,محیط کسب و کار

یارانه بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: ما از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم تا یارانه بخش صنعت از محل هدفمندی که حدود ۱۰ درصد بود، پرداخت شده تا کمک کار صنعت و تولید باشد.