۱۳ مهر ۱۳۹۴

ضرورت ورود ایران به درآمدزایی از دو حوزه گردشگری و صادرات فناوری

با وجود آنکه کشورهای در حال توسعه سالانه هزار و ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات فناوری دارند، اما سهم ایران از صادرات کالاهای با فناوری بالا از مجموع صادرات خود یک درصد است.

۵ مهر ۱۳۹۴

مسابقه ارائه ایده های دانشجویی در حوزه سیاست های صنعتی و تجاری

دبیر کل اولین همایش بین‏ المللی سیاست‏های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال ضمن دعوت از نخبگان دانشگاهی برای حضور در این همایش اعلام کرد: طرح و ایده های ارایه شده به این همایش پس از بررسی های کارشناسی جهت اجرا و عملیاتی شدن ایده به دستگاه ها و نهادهای مرتبط ارایه شده و از ارایه کننده ایده و طرح برای بسط و کاربرد آن دعوت خواهد شد.