۲۹ شهر ۱۳۹۴
رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد

اخذ مالیات ۵۰۰ میلیون تومانی از تعاونی‌های کوچک

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دریافت مالیات‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی از تعاونی‌های کوچک باعث تعطیلی برخی از آنها شده در حالیکه دولت برلزوم ایجاد اشتغال تأکید می‌کند.

۳۰ آبا ۱۳۹۳
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران:

صنعت اکنون زیر ۵۰ درصد فعال است

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران به ضرورت رفع موانع تولید برای رسیدن به توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت:با اهداف مشخص شده در سند چشم انداز در بخش‌های مختلف پتروشیمی، نفت و گاز و.. فاصله داریم و باید برای تحقق سند تلاش مضاعفی به کار گرفته شود.

۲۱ آبا ۱۳۹۳

صادرات غیر نفتی از ۲ میلیارد به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی ارزوی ما این بود که صادرات غیرنفتی به ۵ میلیارد دلار برسد و اکنون به رقم ۴۸ میلیارددلار رسیده ایم که مقدمه ای برای ورود به تجارت جهانی است.