۱۳ مرد ۱۳۹۴
با انتقال ستاد حمل‌ونقل و سوخت به وزارت راه

ابهام بر مدیریت سوخت کشور سایه انداخت

هیئت وزیران انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه با عنوان مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را تصویب کرده است. موضوعی که سوالات زیادی در خصوص سرنوشت مدیریت سوخت در کشور و همچنین لازم الاجرا بودن تصمیمات این ستاد در اذهان ایجاد میکند.

۲۹ دی ۱۳۹۳
نتایج یک نظرسنجی

حمایت ۹۲ درصدی از طرح مجلس برای حذف یارانه پرمصرف ها

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده، حدود ۹۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند دولت صرفا مشترکین پرمصرف را در کانون افزایش قیمت قرار دهد تا مصرف بی‌رویه و خارج از الگو یارانه ای نباشد.

۲۲ دی ۱۳۹۳
عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگویی خبر داد

تصویب دو پیشنهاد درباره حذف یارانه پر‌مصرف‌ها در کمیسیون انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب دو پیشنهاد با تکیه بر مدل IBT (نظام افزایش پلکانی)در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: مدل IBT می‌تواند بخشی از اجرا نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را جبران کند و عملاً یارانه پرمصرف‌ها را حذف کند.

۱۷ آبا ۱۳۹۳

گزارش محیط زیست از آلودگی بنزین داخلی یک کار نظری و فاقد آزمایشات مستند بود/ منتظر گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ هستیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: محیط زیست تنها یک جلد کتاب ارائه کرده است که کار مطالعاتی چند دانشجو بوده و در واقع طی آن مباحث نظری سطحی مطرح شده اما آزمایش عملی و عملکردی درآن موجود نیست.