۱۹ مرد ۱۳۹۴
انتقاد شدید عضو شورای عالی نظام پزشکی؛

وزارت بهداشت می خواهد سازمان نظام پزشکی را مصادره کند

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با گلایه از اینکه با شرایط پیش آمده در حوزه سلامت، وزارت بهداشت قصد مصادره سازمان را دارد و تا حدی نیز موفق شده است، گفت: متاسفانه این تفکر به نفع مردم نیست.

۱۶ خرد ۱۳۹۴
عضو شورای عالی نظام پزشکی:

کشف تخلفات پزشکان بر عهده وزارت بهداشت است

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به هجمه ای که علیه جامعه پزشکی به راه افتاده است، گفت: متاسفانه وزیر بهداشت و روسای سازمان های بیمه گر در این دوره به سازمان نظام پزشکی بی توجهی نشان داده اند.