۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرداخت حقوق معلم‌های خرید خدمات آموزشی در انتظار تأمین اعتبار

فرزانه، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: دولت مکلف شده است از فروردین ماه سال ۹۶ حقوق قردادی‌ها، سرباز معلم‌ها و حقوق حق‌التدریس‌های آزاد را به صورت ماهانه پرداخت کند. حقوق نیروهای نیروهای خدمات آموزشی تا پایان شهریور ماه سال ۹۵ پرداخت شده است. اگر اعتبارات تأمین شود حقوق عقب افتاده در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ پرداخت می‌شود.