۶ مرد ۱۳۹۵
رئیس کارگروه تحول بانکی:

ضرورت ایجاد سازمان مستقل برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشور

رئیس کارگروه تحول بانکی تاکید کرد: نظام بانکداری کشور و قانون بازار پولی و بانکی پس از چندین دهه نیاز جدی به اصلاح ساختاری ، سیاستگذاری و نظارتی دارد و ایجاد سازمان مستقل برای نظارت در این بازار و شبکه بانکی ضروری است.

۲۲ خرد ۱۳۹۵

عیوضلو: ماهیت بانک های توسعه ای تامین سرمایه بلندمدت و میان مدت است

حسین عیوضلو گفت: ماهیت بانک های توسعه ای تامین سرمایه بلندمدت و میان مدت است و اساساً در جایی که بازار نتواند عمل کند این بانک ها مکمل حضور دولت و بازار در فرایند تامین مالی خواهند بود.

۱۲ شهر ۱۳۹۴
رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی تشریح کرد

جزئیات لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی/ سود بانکی منشاء واقعی پیدا می‌کند

رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با اشاره به جزئیات لایحه دولت برای تحول در نظام بانکی گفت: هدف اصلی این لایحه مبنا قرار گرفتن بخش حقیقی اقتصاد است به طوری که سود منشأ واقعی داشته باشد.

۱۳ مرد ۱۳۹۴

چالش عیوضلو و مصباحی‌مقدم برسر عجله در اصلاح نظام بانکی

در حالی حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس را از عجله در تغییر نظام بانکی برحذر می داشت که مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، پس از ۸ سال صحبت از عجله خنده دار است.

۱ مرد ۱۳۹۴

ساختار شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند

در لایحه قانون بانک مرکزی که هم اکنون به مراحل نهایی خود رسیده به دولت پیشنهاد شده تا ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. این لایحه هفته آینده روی میز دولت قرار می گیرد.

۲۸ آبا ۱۳۹۳
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع):

داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی منشاء تعارض است

حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشاء تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.